Personnummer

I Sverige tog man personnummer i bruk redan i mitten av 40-talet men då hade ett personnummer ett helt annat format än det som finns idag. Födelsedatum tillsammans med ett 3-siffrigt nummer, det såkallade födelsenumret, byggde på den tiden upp ditt identifikationsnummer. År 1967 gjordes en ändring som innebar att man införde en kontrollsiffra som fjärde siffra i personnumret.

Vilken information finns i ett personnummer?

De enda uppgifter som kan utläsas ur ett personnummer är födelsetid och kön. Könet framgår av näst sista siffran i personnumret och är udda för män och jämn för kvinnor. Detta kan helt klart vara värt att veta.

Födelsetiden i personnumret – de första sex siffrorna

Födelsetiden är alltså de första sex siffrorna i personnumret. Födelsetiden anges med sex siffror i följande ordning: födelseår, månad och sist dag. En person som har födelsetiden 820220 är alltså född den 20 februari 1982.

Födelsenummer – de tre näst sista siffrorna i ditt personnummer

Födelsenumret består av tre siffror, där sista siffran är udda för män och jämn för kvinnor. Mellan födelsetiden och födelsenumret finns ett bindestreck (-), som byts ut mot ett plustecken (+) det år en person fyller 100 år, visste du det?

Kontrollsiffran – personnumrets sista siffra

Fjärde siffran i personnumret är en kontrollsiffra. Den räknas ut maskinellt med ledning av födelsetiden och födelsenumret. Använd vår generator för att ta fram ett fejk-personnummer.

Övrigt om personnummer

Alla uppgifter om vanliga människor, t.ex. var de bor, hur mycket de tjänar, personnummer, utseende är offentliga. Myndigheterna har inte rätt att neka dig några uppgifter.