Verifiera och testa personnummer

Ibland kan det vara viktigt att kunna verifiera ett givet personnummer och det kan göras enkelt på webbplatsen. Det är relativt enkelt att testa ett nummer eftersom ett personnummer är uppbyggt på ett förutbestämt format. En av siffrorna i ditt svenska personnummer är en checksiffra som beror på de övriga siffrorna i personnumret. Checksiffran kan kontrolleras i efterhand med hjälp av Luhn-algoritmen som uppfanns av en man, vid namn Hans Peter Luhn, som jobbade på IBM. Denna algoritm har även använts för andra viktiga nummer såsom för våra kreditkort och diverse banknummer. Här kommer ett exempel som illustrerar hur man kan verifiera eller testa ett personnummer. Kontrollsiffran ska adderas på slutet till siffersumman av de nio första siffrorna och den slutgiltiga summan ska vara jämt delbar med 10 för att formatet i personnumret ska vara korrekt. Checksiffran anges som X nedan.

800101-812X
Detta ger om man använder Luhn-algoritmen:
8*2=16
0*1=0
0*2=0
1*1=1
0*2=0
1*1=1
8*2=16
1*1=1
2*2=2

Denna sekvens ger dig siffersumman 21. 1+6+0+0+1+0+1+1+6+1+4=21

Sen tar du 30-21=9 vilket ger dig din checksiffra eller kontrollsiffra som den ibland också kallas för.
21+9=30 vilket är jämnt delbart med 10. 800101-8129 blir det kompletta personnumret.